BUHALTERINĖ APSKAITA - LENGVAI!

Paslaugos Vilniuje ir nuotoliniu būdu visame pasaulyje

+370 638 12126

Mūsų buhalterinės paslaugos ir kainos

Su mumis įmonės tampa patikimomis! 


 

Šiuo metu siūlome išskirtines kainas ir kokybiškas, profesionalų atliekamas, paslaugas!


Naujai įregistruotoms įmonėms, ne PVM mokėtojoms: 

MB mėnesio kaina nuo 50 Eur 

UAB mėnesio kaina nuo 60 Eur

*

Mažosioms bendrijoms papildoma nuolaida:

 Jei įmonė neturi samdomų darbuotojų ir nėra PVM mokėtoja, galimas paslaugų laikotarpio pasirinkimas ne už 1 mėn., o už 3 mėn., arba 6 mėn., arba 12 mėn. 

Tokiu atveju - kaina pagal bendrą operacijų kiekį už pasirinktą laikotarpį!

Viena suma už visą laikotarpį!

Jokių mėnesio mokesčių !

* * * 

Yra galimybė nuomoti programos duomenų bazę 

už papildomą mokestį!

* * * 

Kam permokėti? Pasinaudokite pasiūlymu ir gaukite didesnę naudą įmonei, veiklos pradžioje. 

Juk tai itin svarbu - veiklos pradžioje, kol yra nedaug dokumentų, vienas darbuotojas ar jų dar iš viso nėra apskaitos kaštai bus gerokai mažesni ! 

Sutaupykite!

(Jei skelbiamos kelios akcijos, taikoma tik viena akcija, arba didžiausia nuolaida. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos)

______________

Galimos Sutarčių rūšys:

 1. Neterminuotos 

 2. Terminuotos 

Galimos Kainodaros rūšys: 

1. Kintanti mėnesio kaina 

2. Fiksuota mėnesio kaina

Kintančios kainos kis nuo darbuotojų ir operacijų (dokumentų) kiekio per mėnesį.

Fiksuotos kainos išliks per mokestinius metus tokios pačios.

________________  

  Paaiškinimai:

Kokias paslaugas gausite, jei turite x samdomų darbuotojų ir y operacijų :

 darbuotojas : darbo užmokesčio ir mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas: Sodra ir GPM (kiekvieną mėnesį) 

 * operacijos:  sąskaitos, banko išrašo eilutės, kasos dokumentai, sutartys, kita (apskaita ir ataskaitos - kiekvieną mėnesį).

 Mėnesio ataskaitos iš apskaitos programos (skolų, pelno, avanso  apyskaitos, gaunamų, išrašomų sąskaitų registrai, kasos knyga, darbo  užmokesčio ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai), nurašymo aktai, paaiškinimai, rekomendacijos - teikiamos Klientui nemokamai.

Nuolaidos:

Terminuotoms sutartims suteikiame iki 30 proc. nuolaidą.

Sudarius sutartį, naujai įregistruotoms ar kitoms įmonėms, gali būti suteikiamos ir kitos nuolaidos paslaugų paketui.

Susisiekite su mumis ir gaukite nuolaidų!

(Jei skelbiamos kelios akcijos, taikoma tik viena akcija, arba didžiausia nuolaida. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos)

_______________

Išrašome sąskaitas faktūras, kuriose PVM mokesčio nėra, nes mūsų įmonė nėra PVM mokėtoja.

Atliekame paslaugas  - pilna buhalterinė apskaita nuo pirminių dokumentų suvedimo į sistemą iki Metinės finansinės atskaitomybės sudarymo (MFA rinkinys) ir Pelno (nuostolio) deklaracija, kitos reikalingos metinės ataskaitos ir deklaracijos valstybės institucijoms. (Atliekamų paslaugų sąrašas ir kainos nurodomos sutartyje )

Galutinė apskaitos kaina priklauso nuo samdomų darbuotojų skaičiaus, pirminių dokumentų kiekio ir banko išrašuose esančių operacijų kiekio, ataskaitų kiekio bei kitų užsakomų paslaugų kiekio.

Norėdami sužinoti  tikslią mėnesio paslaugų kainą, prašome užpildyti mūsų siūlomą formą, arba kreiptis nurodytais kontaktais.

_______________

                                           Kitos paslaugos:

  1. "Vyr. Finansininko nuoma"

Mūsų finansininkas ar apskaitininkas gali atvykti pas Jus į biurą ir dirbti sutartą darbo laiką. Arba dirbti sutartą darbo laiką nuotoliniu būdu, kartais atvykstant pas Jus. 

Tai pigiau, nei samdyti darbuotoją ir įrengti jam darbo vietą, mokėti už seminarus, mokymus bei metodinę medžiagą, pirkti brangias buhalterinės apskaitos programas. Užsakę šią paslaugą, turėsite pastovų specialistą savo biure, ar per nuotolį, kuris atstos samdinį, o darbą atliks profesionaliau ir pigiau.

Mes paruošime specialistą savo lėšomis ir garantuosime jo atliekamo darbo kokybę bei savalaikiškumą. Už galimas apskaitos nesėkmes atsakysime mes, nes esame savo verslą apdraudę Civiliniu atsakomybės draudimu. Tai yra patikimiau, nei išskaičiuoti iš samdinio darbo užmokesčio 20 proc. iki darbo sutarties pabaigos. Tuo tarpu mūsų atsakomybė nesibaigia sutarties pabaiga.

2. Dalinės buhalterinės paslaugos "Vyr. Finansininkas"

Paslaugos kaina per mėn. - nuo 120 Eur. 

Rekomenduojame, kai samdote apskaitininką ar apskaitą iš dalies tvarkote patys.

Mes parengsime visas mėnesio ir metines ataskaitas, deklaracijas ir Metinę FA.

3. Atstovavimo paslauga

 Užregistravus įmonę, bet kurį laiką nevykdant veiklos, suteikiame atstovavimo valstybės institucijose paslaugą - pranešame Mokesčių inspekcijai, kad turite buhalterį, kas yra privaloma pagal įstatymą, prisiregistruojame prie Sodros bei Mano VMI bei suteikiame atstovavimo šiose institucijose paslaugas. 

Suteikiame 1 valandą nedidelės apimties ir sudėtingumo konsultacijų

Paslaugos kaina per mėn. -  30 Eur 

4. Įregistravimas PVM mokėtoju -  100 Eur 

5. Mėnesio PVM deklaracijos parengimas ir deklaravimas, pasirašant el. parašu - 30 Eur (klientams)

6. Nuomojame įmonės registracijos adresą Vilniuje - 30 Eur/mėn.

_____________

Pardavėjas pasilieka teisę keisti akcijas ir kainas savo nuožiūra. 

Patikslinti dėl buhalterinės apskaitos kainos galima: 

 +370 638 12126

al.marketingas@gmail.com

Skype: apskaita lengvai

 _______________

 Kokias buhalterinės apskaitos paslaugas atliekame ?

1. Pagrindinės buhalterinės apskaitos paslaugos.

* Iš užsakovo gautų dokumentų rūšiavimas, sisteminimas;

* Pirkimo sąskaitų registravimas buhalterinės apskaitos sistemoje "Rivilė-Gama" (toliau buhalterinės apskaitos sistemoje);

* Pardavimo sąskaitų registravimas apskaitos sistemoje;

* Kasos dokumentų: kasos išlaidų ir kasos pajamų orderių registravimas buhalterinės apskaitos sistemoje;

* Banko pajamų-išlaidų registravimas;

* Kasos aparatų išduotų kvitų registravimas, pagal Kasos knygas;

* Ilgalaikio turto registravimas buhalterinės apskaitos sistemoje, bei jo amortizavimas, dokumentų parengimas;

* Atsargų, medžiagų, kito turto nurašymas ir aktų parengimas;

* Darbuotojų priėmimo-atleidimo pranešimų Sodrai parengimas ir deklaravimas;

* Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas sistemoje;

* Mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu, apskaičiavimas, registravimas buhalterinės apskaitos sistemoje ir deklaravimas VSDFV  ir VMI sistemose;

* PVM, GPM, Pelno mokesčio deklaracijų, Taršos ir kitų mėnesio bei metinių deklaracijų parengimas, mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas VMI deklaravimo sistemoje;

* Metinės finansinės atskaitomybės parengimas bei deklaravimas Registrų centre (Pelno (nuostolio) ataskaita; Balansas; Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; Pinigų srautų ataskaita; Aiškinamasis raštas)

* Užregistruotų dokumentų tikrinimas su buhalterinės apskaitos sistemos duomenimis;

* Pabaigus apskaitą už kalendorinį mėnesį, ataskaitų užsakovui parengimas ir teikimas el. paštu (iš programos);

* Prie sąskaitos faktūros, po darbų atlikimo už praėjusį mėnesį, pateikiame Atliktų darbų ataskaitą-sąrašą, kuriame matyti, kokie darbai buvo atlikti už praėjusį mėnesį; iš ko susideda sąskaitoje nurodyta mokėtina suma.

Visada skaidru ir tikslu!

2. Papildomos paslaugos.

* Dokumentų tvarkymo paslauga ;

* Darbuotojo darbo sutarties sudarymas pagal Darbo kodekso nuostatas ;

* Darbuotojų darbo laiko žiniaraščio (tabelis) parengimas;

* Vidinių įmonės dokumentų parengimas (įsakymai, potvarkiai, raštai, protokolai ir pan.);

* Ataskaitos Statistikos departamentui, Darbo biržai ir pan.;

* Tarpinė (ketvirtinė) finansinė atskaitomybė bankams;

* Skolų administravimas, nagrinėjimas;

* Mokesčių užskaitymui reikalingų formų parengimas ir teikimas užsakovo vardu  VMI; užsakovo mokestinių nepriemokų/permokų kuravimas; 

* Užsakovo buveinės adreso ar kitų duomenų pasikeitimo  formų, prašymų parengimas ir teikimas valstybės institucijoms;

* Dokumentų iš užsakovo biuro pasiėmimas/pristatymas;

* Bankinių pavedimų atlikimas;

* Sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų surašymas;

* Finansinės analizės;

* Rekomendacijos;

* Marketingo paslaugos: vienkartinės ar metų strategijos sudarymas;

* Kita.

______________

Truputis statistikos:

1. Buhalterio, dirbančio pagal Darbo sutartį, darbo užmokestis Bruto :

Remiantis Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) vyr. buhalterio darbo užmokesčio tyrimo rezultatais, " Didžiuosiuose Lietuvos miestuose dažniausiai vyr. buhalteriams mokamas mėnesinis darbo užmokestis – 601 – 900 Eur, Lietuvos miesteliuose ir kaimo vietovėse dažniausiai vyr. buhalteriai uždirba 301 – 600 Eur"

http://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2014/09/2016-LBAA_apklausa_0415.pdf

2. Programos 1 darbo vietai įsigijimo kaštai: 

nuo 174 - iki 1360 Eur + PVM 

Iš viso buhalterio, dirbančio pagal Darbo sutartį, darbo vietos kaštai  

nuo 998 - iki 2826,22 Eur 

(be kompiuterio, baldų, mokymų, seminarų ir kanceliarinių prekių)

______________

UAB "Apskaita lengvai" be išankstinio pranešimo gali keisti kainas ir kitas sąlygas.

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis tel.:

 

+370 638 12126

  

#Buhalterinė apskaita lengvai!
buhalterinė apskaita vilniuje, buhalterija vilniuje, buhalteris vilniuje, buhalterinės paslaugos, buhalterė kaina, buhalteris kaina, buhalterinė kaina, buhalterijos kaina, apskaita lengvai, buhalterio kaina, buhalterine apskaita kaina, buhalteres kaina, gera buhalterija, buhalterijos tvarkymo kaina, buhalterijos kainos skaičiuoklė, pigi buhalterija, nebrangi buhalterija, išmani buhalterija, lengvesnė buhalterija, buhalterija lengviau, imoniu kurimo kaina, kiek kainuoja ikurti imone, uab sukurimas, mb sukurimas, uab įkūrimas, mb įkūrimas, firmos atidarymo kaina, tvarkinga buhalterija, balanso kaina, metinė finansinė atskaitomybė, deklaracijos, sodra ataskaita, vmi ataskaita, apskaitos kaina, #buhalterijavilniuje, #buhalterineapskaitavilniuje, #buhalterinekaina, #buhalterija, #buhalterisvilniuje, #buhalteriai, #buhalterineapskaita, #apskaita, #BUHALTERIJOSKAINA, #BUHALTERINEKAINA, #BUHALTERIUKAINA, #kiekkainuojabuhalteris, #kiekkainuojabuhalterija, #buhalterioskaina, apskaita, buhalterinė apskaita vilniuje, buhalterija vilniuje, buhalterinės paslaugos, buhalterė, buhalteris, buhalterinė kaina, buhalterijos kaina, apskaita lengvai, buhalterio kaina, buhalterine apskaita, buhalterijos kainos skaičiuoklė, pigi buhalterija, nebrangi buhalterija, išmani buhalterija, lengvesnė buhalterija, buhalterija lengviau, buhalterines paslaugos vilniuje, buhalteriniu paslaugu imones vilniuje, buhalterines paslaugos, buhalterija+vilniuje, kaina tvarkyti buhalterija, sutvarkyti apskaita, buhalterija gerai, apskaita gerai, apskaita lengvai, buhalterija lengvai, geras buhalteris, geresnis buhalteris, gudri buhalterija, sumani buhalterija, optimali buhalterija, buhalter
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie